Menu Luk

Den danske, grønlandske og færøske komité
for FN’s Tiår for havet

Den danske, grønlandske og færøske komité
for FN’s Tiår for havet

FN har dedikeret dette årti 2021-2030 til at have særligt fokus på verdens havområder. Forskning og samarbejde skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling og understøtte FN’s bæredygtighedsmål nr. 14, hvis målsætning er at bevare og sikre bæredygtig brug af havet og dets ressourcer.

FN har dedikeret dette årti 2021-2030 til at have særligt fokus på verdens havområder. Forskning og samarbejde skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling og understøtte FN’s bæredygtighedsmål nr. 14, hvis målsætning er at bevare og sikre bæredygtig brug af havet og dets ressourcer.

Kommissorium for den danske, grønlandske og færøske komité

Her kan du læse kommissoriet for den danske, grønlandske og færøske komité

Medlemmer af komitéen

Kontaktoplysninger for komitéens medlemmer kan forefindes her, for dem med adgang – ellers kontakt komitéens sekretariet.

Kommissorium for den danske, grønlandske og færøske komité

Her kan du læse kommissoriet for den danske, grønlandske og færøske komité

Kommissorium for den danske, grønlandske og færøske komité for FN’s tiår for havet

Medlemmer af komitéen

Kontaktoplysninger for komitéens medlemmer kan forefindes her, for dem med adgang – ellers kontakt komitéens sekretariet.

Den danske, grønlandske og færøske komité er etableret under opfordring fra den mellemstatslige oceanografiske kommission (UNESCO-IOC), der med FN mandat planlægger og koordinerer FN’s Tiåret internationalt.

Læs mere om FN’s tiår her: Ocean Decade – The Science We Need For The Ocean We Want

Den danske, grønlandske og færøske komité er etableret under opfordring fra den mellemstatslige oceanografiske kommission (UNESCO-IOC), der med FN mandat planlægger og koordinerer FN’s Tiåret internationalt.

Læs mere om FN’s tiår her: Ocean Decade – The Science We Need For The Ocean We Want

Prioriteter for tiåret

På den konstituerende workshop blev komitéens tilhørende temagrupper dannet og deres overskrifter blev defineret. Dette danner baggrund for tiårets prioriter i Danmark, Grønland og Færøerne. Prioriteterne opdateres løbende her.

Prioriteter for tiåret

På den konstituerende workshop blev komitéens tilhørende temagrupper dannet og deres overskrifter blev defineret. Dette danner baggrund for tiårets prioriter i Danmark, Grønland og Færøerne. Prioriteterne opdateres løbende her.