Menu Luk

Kontakt

Sekretariatet for den danske, grønlandske og færøske komité består af Helene Albinus Søgaard og Steffen M. Olsen fra Danmarks Meteorologiske institut, som kan kontaktes via nedenstående formular:

Kontakt os

Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er for at vi kan vende tilbage til dig omkring din henvendelse.

Vi indsamler oplysninger om navn og e-mail.

Behandlingen sker altid efter Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e. Opgiver du selv følsomme oplysninger, modtager vi disse og dermed sker der en behandling efter Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra f.

Vi modtager dine henvendelser direkte i vores system og dine oplysninger opbevares så længe vi finder det nødvendigt, i forhold til besvarelsen af din henvendelse. Hvis vi henvender os til dig, omkring yderligere information eller lignende, og ikke modtager et svar tilbage inden for et halvt år, vil vi anse henvendelsen som besvaret og herefter slette dine oplysninger.    

Den danske, grønlandske og færøske komité er dannet og konstitueret af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og herigennem er det DMI der behandler din data. Du kan finde DMI´s privatlivspolitik her.

Bemærk, at henvendelser kan blive journaliseret og afleveret til Rigsarkivet, hvis henvendelsen falder ind under DMI´s journaliseringspligt. Borger kan, i visse tilfælde, blive undtaget journaliseringspligten, dette ønske skal understreges i henvendelsen og der kan ikke garanteres en opfyldelse af dette ønske.